Storbonden från Gärdhem

Lundens Gård

Lundens Gård ligger i Gärdhems socken öster om Trollhättan. Gården finns omnämnd redan på medeltiden. Dessförinnan var här en kult- och offerplats för människorna i trakten. Anders Lunneryds farfar förvärvade gården 1942 och dagens brukare är tredje generationen som med sin familj lever här. På gården bor ytterliggare tre familjer - som hyresgäster. Allt som allt befolkar 17 personer Lundens Gård. Den ekologiska odlingen återupptogs 1999 och har fungerat förträffligt på de styva mullrika lerorna.

Mejladress till Anders:

anders.lunneryd snabel-a telia.com