Personuppgiftslagen

Så behandlar Wästgötarna dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du handlar av Wästgötarna. Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Wästgötarna odlar, förädlar, distribuerar och sprider kunskap om historiska sädesslag. För att kunna bedriva denna verksamhet effektivt måste vi behandla personuppgifter. 

 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi behandlar bland annat namn, kontaktuppgifter, mejladresser och telefonnummer.

 

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina beställningar och för att kommunicera med dig som kund.

 

LAGLIG GRUND

De personuppgifter som är kopplade direkt till affärsuppgörelser behandlas för att fullgöra avtalet med dig som kund. Vidare kommunikation, så som information om kommande kampanjer, grundar vi på vårt intresse av att hålla dig uppdaterad om vår verksamhet, som vi också uppfattar kan vara intressant för dig.

 

LAGRINGSTID

Vi behandlar dina personuppgifter under tiden som vi har ett behov av uppgifterna för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

 

MOTTAGARE

Dina uppgifter, som kund, hanteras bara av Wästgötarna. Vi kommer inte att sälja eller hyra ut de personuppgifter som samlats in.

 

VARIFRÅN KOMMER UPPGIFTERNA?

Uppgifterna kommer från dig som kund, exempelvis i samband med en beställning. De kan också komma från kampanjer och demonstrationer i butiker och på marknader.

 

KONTAKTINFORMATION

Har du frågor om Wästgötarnas behandling av personuppgifter, kontakta oss kundregister@wastgotarna.se

 

 

Personuppgiftsansvarig: Wästgötarna, organisationsnummer 769611-5653, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av våra kunders personuppgifter.