Ekologisk odling.

Senast uppdaterad: 2013-02-17 19:09:41

Ekologiskt jordbruk är fritt från kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Varje gång du väljer en ekologisk produkt har du valt något som är hälsosammare än det som produceras på konventionellt sätt. Ett giftfritt jordbruk ger inte bara säker mat, det minskar miljöbelastningen och värnar om den biologiska mångfalden. Dessutom får bonden en sundare arbetsmiljö.

Vi som sysslar med ekologisk odling anser att växtnäring som bereds av mikroorganismer har den allsidiga och lämpliga sammansättningen som en växt behöver för en optimal tillväxt. En hög biologisk aktivitet är därför målet med gödslingen och alla odlingsåtgärder. En del jordar är dock naturligt fattiga på vissa ämnen så grunden är att utgå från en jordanalys. Tillförsel av mineraler kan vara ett nödvändigt komplement, men dessa tillförs då i svårlöslig form, så att växten inte kan ta upp dem direkt. De måste först omsättas av mikroorganismer.

Likadant är det vid tillförsel av organiskt material, man gödslar jorden, inte växterna direkt. När växten gödslas direkt med lättillgänglig näring finns alltid risk för feldosering och obalanser i näringstillgången.

Hos konsumentverket kan du läsa mer om fördelarna med ekologisk mat.

Här kan du läsa om några andra "smarta växter" med ekosystemtjänster på köpet.